Posted by on Dec 19, 2012 in | 0 comments

Vi är 3 st kollegor som samarbetat i många år med transporter över stora delar av Sverige. Vi har under flera år försökt att utveckla, förenkla och effektivisera arbetet för att tillgodose såväl kundens som chaufförens olika önskemål.

Vi tre har många års erfarenhet av påhängstruckar och kan se de fördelar arbetet med dessa är för alla inblandade. Det vi saknat hos de truckar vi använt oss av under tidigare år, har vi nu hittat i denna produkt.