Posted by on Dec 12, 2012 in | 0 comments

I KingLifters påhängstruckar får du ett utomordentligt arbetsredskap för lastning och lossning av gods inom många områden.

Genom att tillhandahålla extra service till dina kunder blir du mer eftertraktad på marknaden, dessutom får dina chaufförer en bättre arbetsmiljö.